Web Analytics

Steun ons

Classical NOW! is een Culturele ANBI. Dat maakt een schenking fiscaal aantrekkelijk. U kunt ons incidenteel steunen of jaarlijks voor een vast bedrag, met extra fiscaal voordeel. Wilt u als sponsor of mecenas het muziekleven verrijken, dan bieden wij u ook de kans om samen met ons een concert of minifestival te organiseren. Een programma dat past binnen de artistieke koers van Classical NOW! en binnen uw muzikale voorkeur of de missie van uw bedrijf.

Schenken aan Classical NOW!

met fiscaal voordeel

Classical NOW! organiseert minifestivals, concerten en muziektheater. U kunt ons financieel steunen om het muziekleven te verrijken. Als stichting hoeft Classical NOW! geen inkomstenbelasting te betalen. Uw gift komt geheel ten goede aan onze concerten.

 

De Belastingdienst heeft Classical NOW! aangemerkt als een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (Culturele ANBI). Uw gift is fiscaal aftrekbaar en valt bovendien onder de Geefwet: die maakt het schenken aan culturele instellingen extra aantrekkelijk. Het belastingvoordeel kan hoog oplopen. We leggen hieronder uit hoe het werkt.

Periodiek schenken via de Geefwet

Om het schenken aan culturele instellingen aantrekkelijk te maken heeft de Nederlandse overheid de Geefwet in het leven geroepen. U mag 125% van het geschonken bedrag op uw belastingaangifte opvoeren als aftrekpost. Het voordeligst valt een schenking uit, als u zou besluiten om vijf jaar lang elk jaar een vast bedrag te doneren van minimaal € 90,–. Wat een gift u netto kost, kunt u uitrekenen met onze rekenmodule via ANBIgift.

 

Een periodieke schenking vastleggen

Een periodieke schenking wordt vastgelegd in een overeenkomst van de Belastingdienst tussen u en Classical NOW! (de tussenkomst van een notaris is niet meer nodig). Wilt u uw gift voor vijf jaar toezeggen en profiteren van fiscaal voordeel? Download de overeenkomst via deze link en stuur die naar: Stichting Classical NOW, Arnhemsestraat 62, 2587 SW Den Haag. Na registratie sturen wij u één exemplaar van de overeenkomst retour voor uw administratie. Wij kunnen u de overeenkomst vanzelfsprekend ook toesturen. Neem als u dat wenst, of als u aanvullende informatie wilt inwinnen, contact op met Dimitri van der Werf (dimitri@classicalnow.nl).

Overweegt u een schenking aan Classical NOW? Met onze rekenmodule via ANBIgift kunt u becijferen wat een gift u netto kost.

Sponsorvoorstel

Een programma op maat

U kunt als muziekliefhebber of als bedrijf aan ons overlaten hoe wij uw gift besteden. Dan zijn wij u natuurlijk dankbaar. Als u dat wenst vermelden wij graag uw naam als sponsor. Wij kunnen ook een concert of minifestival op maat voor u organiseren. In samenspraak brengen we dan iets waardevols tot stand, wat past binnen de artistieke koers van Classical NOW! en binnen uw muzikale voorkeur of de missie van uw bedrijf. Ook dan verbinden wij graag uw naam aan het evenement. Als u dat wenst kunnen wij ook een concert organiseren voor een speciale gelegenheid voor u of uw bedrijf: een verjaardag, huwelijk of jubileum.

 

Belangstelling?

Wilt u met ons een concert of minifestival tot stand brengen? Neem dan contact op met artistiek coördinator Dimitri van der Werf (dimitri@classicalnow.nl).

Eenmalig schenken via de
Geefwet

U kunt ook onder gunstige voorwaarden een eenmalige schenking doen. Daar zijn enkele voorwaarden aan verbonden. De eerste 1% van uw belastbaar inkomen die u aan giften besteedt, is niet aftrekbaar. Bovendien kunt u niet meer dan 10% van uw inkomen als aftrekpost opvoeren. Deze beperkingen gelden niet als u vijf jaar lang een vast bedrag doneert, zoals hierboven is uitgelegd. Wat een gift u netto kost, kunt u uitrekenen met onze rekenmodule via ANBIgift.

 

Een eenmalige schenking geven

Wilt u een eenmalige schenking geven? Dan kunt u uw gift overmaken naar Stichting Classical NOW op IBAN NL14 RABO 0315 7545 91 onder vermelding van “eenmalige schenking”. Bij voorbaat veel dank voor uw bijdrage!

Schenken als bedrijf via de Geefwet

Ook bedrijven die vennootschapsbelasting betalen, kunnen dankzij de Geefwet onder gunstige voorwaarden een schenking doen aan Classical NOW! Een bedrijf mag van een gift zelfs 150% opvoeren als aftrekpost, tot een maximum van € 5.000,–.

 

Rekenvoorbeeld. Uw bedrijf schenkt € 5.000,–. U mag € 7.500,– aftrekken. Voor een schenking geldt een tarief van 25%. U krijgt dus € 2.875,– terug en betaalt netto € 3.125,–.

 

Schenken als bedrijf

Wilt u een eenmalige schenking geven als bedrijf? Dan kunt u uw gift overmaken naar Stichting Classical NOW op IBAN NL14 RABO 0315 7545 91 onder vermelding van “eenmalige schenking”. Bij voorbaat veel dank voor uw bijdrage!

Classical NOW!

Festivals

(Pop-up) Concerts

Music Theatre

Postal Address

Classical NOW!

Arnhemsestraat 62

2587 SW  The Hague

Sponsors

 

Schenken aan Classical NOW! met fiscaal voordeel

Classical NOW! organiseert minifestivals, concerten en muziektheater. U kunt ons financieel steunen om het muziekleven te verrijken. Als stichting hoeft Classical NOW! geen inkomstenbelasting te betalen. Uw gift komt dus helemaal ten goede aan onze concerten.

 

De Belastingdienst heeft Classical NOW! aangemerkt als een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (Culturele ANBI). Uw gift is fiscaal aftrekbaar en valt bovendien onder de Geefwet: die maakt het schenken aan culturele instellingen extra aantrekkelijk. Het belastingvoordeel kan hoog oplopen.

 

Wilt u als sponsor of mecenas het muziekleven verrijken, dan bieden wij u ook de kans om samen met ons een concert of minifestival te organiseren. Een programma dat past binnen de artistieke koers van Classical NOW! en binnen uw muzikale voorkeur of de missie van uw bedrijf.